Kategóriák / M
  
Vállalási feltételek:
 • 13 és fél életév betöltése
 • a jelölt írni és olvasni tudjon
  
Jelentkezési feltételek:
 
• Jelentkezési lap pontos kitöltése (a tájékoztatóban olvasható tudnivalók alapján).
 
• 1 db egy évnél nem régebbi igazolványfénykép (színes vagy fekete fehér).
  
Tanfolyamra történo felvétel tanulószerzodés megkötésével, jelentkezési lap, orvosi igazolás és 1 db fénykép leadásával, az ügyfélszolgálati irodában történik a tanfolyam megkezdése elott.
  
"M" kategória jármuvezetoi tanfolyam tantárgyai és óraszámai:
  
Közlekedési ismeretek: 12 óra
  
Jármuvezetés elmélete: 4 óra
  
Össz. óraszám: 16 óra
  
Egy elméleti óra idotartama: 45 perc Az egyes tantárgyak hallgatása alól mentesítés nem adható. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a kötelezo óraszámot végighallgatta, esetleges hiányzását kiegészíto foglalkozáson pótolta, és betöltötte a 13 év 9 hónap életévét.
  
Kiegészíto foglalkozás idopontjait és helyét mindig az iskolavezeto határozza meg, melynek oktatási óradíja: 1000 Ft/óra. Gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga után történhet. "M" kategóriás jármukezelési vizsgát tehet az is, aki az eloírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható. A gyakorlati oktatás alapoktatás és fooktatás részekbol áll.
  
Tanterv szerint kötelezoen eloirt oktatási óraszám: 10 óra (4 óra alapoktatás, 6 óra fooktatás). Alapoktatás: 4 óra jármukezelési (rutin) oktatás. Fooktatás: 6 óra városi vezetés. Egy gyakorlati óra idotartama: 50 perc. Napi oktatási óra alapoktatásban 2 óra, fooktatásban napi 4 óra is lehet.
  
Vezetési gyakorlat oktatása:
  
2db Piaggio NRG típusú segédmotoros kerékpárral történik. Oktatási idopontok: alapoktatás (tanpályán) szerda, péntek: 14.00-18.00 óra, fooktatás (forgalomban) naponta: 8.00-20.00 óra között.
  
Gyakorlati vizsgákat a sikeres elméleti vizsga idopontjától számított két éven belül lehet letenni.
  
Lehetoséget biztosítunk saját motorkerékpárral történo gyakorlati oktatásra is. A motor megfelelo muszaki állapotáról, oktatási helyszínre történo kiszállításáról illetve onnan való visszaszállításáról a jelölt köteles gondoskodni, és ezzel kapcsolatos mindennemu felelosség a jelöltet terheli.
  
Tanuló jogai:
  
Képzésével kapcsolatban felmerült problémáit az iskolavezeto felé jelezni. Módosíthatja a gyakorlati oktatás órái és vizsgaeseményeinek idopontját a rendelkezésre álló lehetoségeken belül. Gyakorlati oktatási óra idopontjának módosítása vagy lemondása a megbeszélt idopont elott 24 órával korábban történhet. Ellenkezo esetben a megbeszélt gyakorlati órák díját ki kell fizetni. Vizsgaesemény idopontjának módosítása a megadott vizsgaidopont elott öt nappal lehetséges.
  
Tanuló kötelezettségei:
  
A tanrendben meghatározott oktatásokon részt venni, esetleges mulasztását kiegészíto foglalkozáson pótolni. Gyakorlati oktatásokon megfelelo öltözetben (általános utcai ruházat, vékony talpú, lapos sarkú, zárt cipo) megjelenni. Vizsgákon pontos idoben, személyi igazolvánnyal, alkohol- és drogmentes, kipihent állapotban megjelenni, vagy idoben lemondani azt. Vezetoi engedéllyel vagy vezetoi igazolvánnyal rendelkezo jelölteknek engedélyüket minden vizsgán maguknál kell tartani. Fizetési kötelezettségeinek (tandíj és vizsgadíj) mindenkor eleget tenni a megadott határidon belül.
  
A képzoszerv kötelezettségei:
  
A jelentkezési és vizsgalap adattartamát személyi igazolvány alapján ellenorizni. (Nem köt szerzodést olyan jelentkezovel, aki az adott kategóriához szükséges feltételekkel nem, vagy belátható idon belül sem rendelkezik). Szerzodés felmondásával megszünteti annak a hallgatónak a képzését, aki súlyosan megszegi a képzésre vonatkozó szabályokat.
  


Felhasználóinév:
Jelszó:
 
 
Guld Csaba - Tolna, Deák Ferenc u. 5. (iroda) - Tel: 06-70/3654-613 - © Copyright 2011